رئیس دانشگاه، با همراهی جناب آقای سبحانی فر، نماینده محترم مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه در دیدارهای جداگانه ای با دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان، مهندس يزدان مهر رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و دکتر نوری و دیگر مسولین سازمان برنامه و بودجه دیدار و گفتگو کردند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این دیدارها که حول مسائل بودجه ای دانشگاه  با سازمان برنامه و بودجه و جذب بودجه در جهت تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی در حوزه دانشجویی و تربیت بدنی با سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان صورت گرفت،  قول مساعد جهت رفع برخی از مسائل موجود کسب شد.