به مناسبت روز جانباز، از جانباز سرافراز هفتاد درصد ، محمد رضا ملوندی دیدار به عمل  آمد.
این دیدار صمیمانه با حضور معاون اداری و مالی دانشگاه ، دکتر عبدالرحیم عسکری ، فرمانده پایگاه و اعضای شورای بسیج کارکنان به نیابت از سایر همکاران دانشگاه در محل کار آقای محمدرضا ملوندی صورت گرفت.
گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری افتخار دارد که بالغ بر ۵۰ نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان آن از جایگاه رفیع جانبازی برخوردار می باشند.DSC00399