نشست دکتر زنگنه اسدی رییس دانشگاه و دکتر کوشکی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه با دبیرکل فدراسیون هندبال در خصوص برگزاری اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.