رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با خانم دکتر شالچیان معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در زمینه همکاری های دوجانبه و مشترک در محل شهرداری مشهد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی اصغر مولوی در دیدار با خانم دکتر شالچیان که با همراهی دکتر خسروی مشاور دکترشالچیان و آقای مناجاتی مدیر مالی دانشگاه برگزار شد، به بیان ظرفیت های تخصصی علمی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در زمینه های معماری، شهرسازی، محیط زیست و … پرداخت.

دکتر مولوی همچنین گوشه ای از طرح های پژوهشی، زیست محیطی و ارتباط با صنعت و جامعه اعضای هیات علمی دانشگاه را تشریح و بر آمادگی جهت همکاري هاي دوجانبه با شهرداری مشهد تأکيد کرد.

خانم دکتر شالچیان نیز در این نشست از آمادگی مجموعه شهرداری برای همکاری‌های مشترک و تعاملی با دانشگاه خبر داد و اظهار اميدواري کرد این دیدار سرآغاز روابط سازنده و همکاری های مشترک دانشگاه حکیم سبزواری با شهرداری کلان شهر مشهد باشد.

گفتنی است در ادامه این نشست طرفین به بحث و تبادل نظر و بيان نظرات خود در خصوص محورهای همکاری های دوجانبه پرداختند.