دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر خوش سیما معاون پژوهشی و دکتر نصری مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه با همراهی رئیس و مسئولین دانشگاه ادیان و مذاهب در سفر خود به پاکستان با دکتر کامران خان فرماندار ایالت سند پاکستان دیدار کردند.

 در این دیدار که با حضور دکتر مختار احمد رئیس کمسیون آموزش عالی پاکستان برگزار شد، دو طرف در خصوص تقویت رابطه دوجانبه و گسترش روابط دیپلماسی علمی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

 همچنین هیات ایرانی از مدرسه ملی مهارت ایالت سند پاکستان که دارای ۵۰ هزار دانشجوی آنلاین است، دیدار کردند.