رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری با استاندار خراسان رضوی در محل استانداری ملاقات کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر زنگنه اسدی با همراهی هیئت رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری، با مهندس یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی دیدار و در خصوص مسائل مختلف از جمله پروژه های عمرانی دانشگاه گفتگو و تبادل نظر کردند.

رئیس دانشگاه در این جلسه به طور اجمال، گزارشی از عملکرد دانشگاه حکیم سبزواری برای استاندار خراسان رضوی ارائه کرد. سپس به معرفی پروژه های عمرانی دانشگاه از جمله پروژه آمفی تاتر ۱۱۰۰ نفری، پروژه پردیس فناوری های حضرت زینب و پروژه گسترش دانشکده علوم پایه پرداخت.

دکتر زنگنه اسدی در این نشست با اشاره به پتانسیل های علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، گسترش همکاری های راهبردی دانشگاه با استانداری خراسان رضوی و توسعه تعاملات دو جانبه برای افزایش نقش آفرینی علمی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی دانشگاه در استان خواستار شد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان دانشگاه جامع و برخوردار از پژوهشگران برجسته و پرسنل توانمند و از افتخارات استان برشمرد که در سال های گذشته موفق به کسب دستاوردهای چشمگیری شده است.

مهندس یعقوب‌علی نظری در ادامه ضمن برشمردن اهمیت ارتباطات متقابل بین استانداری و دانشگاه های شاخص استان، بر افزایش همکاری با دانشگاه حکیم سبزواری و توسعه تعاملات دو سازمان برای حل مسائل و مشکلات استان تاکید نمود.