به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در راستای تعامل هر چه بیشتر دانشگاه با شهرداری دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه به همراه جمعی از هیأت رئیسه و مدیران دانشگاه با مهندس میثم حسین آبادی شهردار جدید سبزوار دیدار و گفتگو کرد.

دکتر زنگنه اسدی در این دیدار، ضمن تبریک انتخاب شهردار جدید و آرزوی توفیق برای ایشان، درا ین مسئولیت، بر تعامل سازنده دانشگاه با شهرداری تاکید کرد و آمادگی دانشگاه جهت همکاری در زمینه های مختلف و توسعه علمی شهر با شهرداری را اعلام داشت.