رییس و هیات رئیسه دانشگاه با دکتر محمدرضا محسنی ثانی منتخب مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.