دکترمصطفی مهدوی آرا، مدیرگروه ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری با دکتر محسن الظالمی رئیس دانشگاه کوفه، دکتر علا حسین الرهیمی رئیس دانشکده ادبیات و دکتر علی کاطع خلف مدیرگروه زبان عربی این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این دیدارها که به واسطه فرصت مطالعاتی دکتر مهدوی آرا  در دانشگاه کوفه فراهم شده بود در خصوص توسعه روابط دو دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.


گفتنی است، دانشگاه کوفه عراق دانشگاهی دولتی با قدمتی ۳۰ ساله  است که دارای ۲۶ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و ۲ هزار و پانصد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری است.