دکتر رحیمه پورخاندانی مدیر دفتر ریاست به همراه دکتر حسن دلبری  مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه  به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی  صبح دیروز با حضور در کتابخانه مرکزی با اهدای گل  از پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه تقدیر کردند.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC