به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری به همراه مدیر دفتر ریاست، مدیر حراست و مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه با حضور  در دفتر پایگاه  بسیج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری با دانشجویان فعال حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه دیدار کردند.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC