دکتر مرتضی احمدی معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار و هیات همراه طی بازدیدی از دانشکده معماری و شهر سازی با آقای دکتر عباس زاده دیدار داشتند. با اتکا به تفاهم نامه اخیر که بین دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری امضا شده،  طرفین مصمم به طراحی زمینه های همکاری مجدانه بین دانشکده معماری –  شهرسازی و شهرداری شدند.

دکتر عباس زاده ضمن بیان این موضوع، افزودند زمینه های همکاری جدیدی ان شا… در حوزه پارساها (پایان نامه ها)ی تقاضا محور بین دانشکده و شهرداری در حال شکل گیری بوده و سعی همکاران و مجموعه دانشکده در جهت دهی پایان نامه ها به پژوهش های نیاز محور هست تا مشکلات شهری و معماری منطقه مورد مطالعه و چاره اندیشی قرار گیرد.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی افزود؛ زمینه های همکاری متنوع و متعدد دیگری نیز بین طرفین مورد مذاکره قرار گرفت که در درازمدت قابلیت عملیاتی شدن را داراست. ایشان به طور نمونه از برگزاری نشست های تخصصی مشترک و استفاده از ظرفیت های تخصصی دانشکده در داوری پروژه ها و مسابقات سطح شهر نام برد.