دکتر محمدعلی زنگنه اسدی سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری با همراهی دکتر کوشکی و حجت الاسلام ایمانی خواه و دکتر حاجی آبادی با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر ضابط رئیس دانشگاه و دکتر سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست که بر توسعه همکاری ها و روابط بین دو دانشگاه تاکید گردید مباحثی در خصوص گردهمایی های مشترک دانشجویی، پژوهشها و پایان نامه های مشترک و ارتباطات دو دانشگاه در حوزه های مختلف از جمله حوزه فرهنگی مطرح شد.