دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به همراه تنی چند از مدیران دانشگاه با حجت الاسلام والمسلمین گنابادی نژاد، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.

دکتر زنگنه اسدی در این دیدار در خصوص برخی از مسائل دانشگاه از جمله تکمیل برخی از پروژه های عمرانی و آمفی تاتر ۱۱۰۰ نفری با حجت الاسلام گنابادی نژاد گفتگو و بر هماهنگی بیشتر بین ادارات استان جهت اختصاص بودجه های فرهنگی به مراکز علمی شهرستان ها تاکید کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به پتانسل های علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری بر لزوم توسعه همکاری های متقابل تاکید و مشارکت فعال دانشگاه حکیم سبزواری در حل مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در استان بر اساس فعالیت های پژوهشی وعلمی را خواستار شد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین گنابادی نژاد جهت پیگیری موارد و خواسته های رئیس دانشگاه قول مساعد داد.