رئیس دانشگاه:هزینه ها در حوزه مسائل فرهنگی باید فرایند مدار و نظام مند باشد.

در جلسه صبح روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه شورای فرهنگی دانشگاه که با حضور کلیه اعضاء برگزار شد، دستور جلسه و موارد طرح شده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

.

در بخشی از این جلسه دکتر حدادنیا، رئیس دانشگاه با اشاره به لزوم تلاش مضاعف جهت تهیه برنامه های وزین و پرمحتوای فرهنگی، لزوم فرایند مدار و نظام مند شدن پرداخت ها و اولویت بندی هزینه ها را در حوزه فعالیت های فرهنگی یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت دانشجویان به عنوان صاحبان اصلی دانشگاه، بتوان برنامه هایی در خور شأت دانشگاه حکیم سبزواری تولید و اجرا کرد به نحوی که دانشجویان از فعالیت در این زمینه ها استقبال و احساس غرور کنند.

.

SONY DSC     SONY DSC