رئيس دانشگاه:هزينه ها در حوزه مسائل فرهنگي بايد فرايند مدار و نظام مند باشد.

در جلسه صبح روز دوشنبه ۸ ارديبهشت ماه شوراي فرهنگي دانشگاه که با حضور کليه اعضاء برگزار شد، دستور جلسه و موارد طرح شده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

.

در بخشي از اين جلسه دکتر حدادنيا، رئيس دانشگاه با اشاره به لزوم تلاش مضاعف جهت تهيه برنامه هاي وزين و پرمحتواي فرهنگي، لزوم فرايند مدار و نظام مند شدن پرداخت ها و اولويت بندي هزينه ها را در حوزه فعاليت هاي فرهنگي يادآور شد و ابراز اميدواري کرد که با مشارکت دانشجويان به عنوان صاحبان اصلي دانشگاه، بتوان برنامه هايي در خور شأت دانشگاه حکيم سبزواري توليد و اجرا کرد به نحوي که دانشجويان از فعاليت در اين زمينه ها استقبال و احساس غرور کنند.

.

SONY DSC     SONY DSC