رئيس دانشگاه در جمع خبرنگاران سبزوار: رسانه ها با رصد عملکرد دانشگاه، ما را در بهبود وضعيت مان ياري رسانند.

اولين نشست خبري رياست دانشگاه با ارباب جرايد و نمايندگان و خبرنگاران رسانه هاي گروهي شهرستان، صبح روز يکشنبه در سالن اجتماعات سازمان مرکزي برگزار شد.

دکتر حدادنيا، در ابتداي جلسه ضمن عرض خير مقدم و قدرداني از حضور خبرنگاران شهرستان سبزوار، از آنان به عنوان همکاراني ياد کرد که با رصد عملکرد مسئولان دانشگاه، در ارتقاي جايگاه و بهبود وضعيت دانشگاه در حوزه هاي مختلف، ياري رسان آن هستند.

SONY DSC

رئيس دانشگاه ضمن ارائه گزارشي از وضعيت گذشته و حال حاضر دانشگاه در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و نيز اعتبارات دريافتي از طرف دولت، پاسخگوي سئوالات خبرنگاران شد.

دکتر جواد حدادنيا، رسالت رسانه هاي خبري و خبرگزاري ها را خطير دانست و با يادآوري اين نکته که مديريت در دانشگاه، مديريتي شيشه اي خواهد بود ، ابراز اميدواري کرد که رسانه ها همچون همکاراني دلسوز، نقاط ضعف و قوت مسئولان را بدون اغماض يادآوري کنند و در حقيقت با انجام اين کار خير، بسترساز رشد و توسعه دانشگاه و به دنبال آن شهرستان و منطقه باشند.

SONY DSC

رئيس دانشگاه حکيم سبزواري با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري، که آينده يک کشور را در وضعيت حال حاضر دانشگاه هاي آن مي دانند، دانشگاه ها را ديده بان علم، سياست، اقتصاد و فرهنگ جامعه برشمرد که وظيفه خطير راهبري جامعه را بر عهده دارند.

دکتر حدادنيا همچنين سخنان رياست جمهوري را در جمع رؤساي دانشگاه ها يادآور شد مبني بر اينکه:” دانشگاهي نمي خواهيم که صرفا در گوشه اي از کشور به کار آموزش مشغول باشد، که اگر چنين باشد، به آن دبيرستان بزرگ مي گويند. دانشگاه ها بايد کارآفرين بوده و از ايده تا عمل را خود به سرانجام مقصود برسانند، که اگر چنين شد در نهايت مردم از آن منتفع خواهند شد.

رئيس دانشگاه سپس به سئوالات خبرنگاران از حوزه ها و مسائل جاري دانشگاه پاسخ گفت و ابراز اميدواري کرد که تعامل دانشگاه با اصحاب رسانه بيش از گذشته استمرار يافته و تبعات مثبت آن در آينده نزديک نمود پيدا کند.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC