طی حکمی از سوی مجید نصرالله زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار، محمود طوسی، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان سرپرست هیات ورزش دانشگاهی شهرستان سبزوار منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای محمود طوسی

احتراما به موجب این حکم به عنوان سرپرست هیات ورزش دانشگاهی این شهرستان منصوب می شوید، امید است با اتکال به خداوند متعال بتوانید زمینه مساعدی را برای توسعه و تعمیم ورزش شهرستان فراهم آورده و در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.

مجید نصرالله زاده

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار