نشست پرسش و پاسخ دکتر سید عبدالکریم سجادی رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در مرکز کارآفرینی و نوآوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که با پرسش و پاسخ درخصوص فعالیت‌های بنیاد نخبگان همراه بود، دکتر سجادی رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و کارشناسان بنیاد به تشریح سیاست ها و آئین نامه های و تسهیلات بنیاد نخبگان برای دانشجویان پرداختند و سپس در گفت‌وگویی آزاد و بی واسطه، پاسخگوی سؤالات و نقطه نظرهای دانشجویان بودند.