رئیس دانشگاه: آموزش عالی در بازاری رقابتی قرار گرفته است.

دکتر جواد حدادنیا در جمع اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی با اشاره به بحث استقلال دانشگاه ها که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به آن تأکید بسیار شده است، کیفی سازی، خروج از انفعال، استفاده از فرصت ها و تلاش مضاعف را جهت رسیدن به نقطه مطلوب، از اصول پیشرفت و توسعه در مبحث آموزش عالی برشمرد.

رئیس دانشگاه، با اشاره به رقابتی شدن تمامی عرصه های زندگی بشری، از آموزش عالی نیز به عنوان بازاری یاد کرد که چنانچه در آن تلاش و سعی مضاعف نشود، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

.

                                                                                SONY DSC

.

وی همچنین تصویب قوانین متعدد در خصوص استقلال دانشگاه ها و عدم اتکا به بودجه های دولتی، افزایش درآمدزایی، تنوع درآمدزایی و منظم و قانونی کردن هزینه ها و درآمدها را بسیار مهم و اساسی برشمرد و افزود:

” تمامی بخشنامه ها و مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی، توسعه کمی را در آموزش عالی محدود نموده است و دانشگاه ها به عنوان سر منشأ و نوک پیکان توسعه و تعالی، باید به سمت کیفی سازی حرکت کنند، این کیفی سازی باید در تمامی حوزه ها مثل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گسترش یابد و صرفا خودمان را به اعداد و رقم ها محدود و دلخوش نسازیم.”

.

دکتر حدادنیا ضمن تأکید بر منتفع شدن تمامی خانواده بزرگ دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری اعم از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی از مدیریت کردن هزینه ها و ایجاد درآمدزایی به طرق مختلف از جمله مشارکت همگانی در توسعه و ایجاد ارتباط با بخش های مختلف جامعه و صنعت با استفاده از پتانسیل مطلوبی که در دانشگاه وجود دارد از جمله طرح های پژوهشی و کاربردی مورد نیاز جامعه، اضافه کرد:

” در این خصوص صادقانه دست یاری به سوی تمامی ارکان دانشگاه دراز می کنیم و باید این ایده و تفکر در تمامی ما نهادینه شود که اگر دانشگاه پیشرفت کند، همه ما در وهله اول و کل جامعه از منافع آن منتفع می گردند و این امر با حرف زدن صرف میسر نمی گردد و باید همگی تلاش و کوشش چندین برابر داشته باشیم تا در این بازار رقابتی بزرگ، عقب نمانیم.”