رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از طرح این دانشگاه برای مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی مزینان و تبدیل این بنا به اردوگاه ملی دانشجویی خبر داد.
دکتر علی اصغر مولوی صبح امروز در مراسم گرامی داشت دکتر شریعتی در مزینان  با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی منطقه مزینان گفت: دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یک دانشگاه تاثیرگذار در جامعه  بنا دارد کار مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی مزینان  را با حمایت همکاری وزات علوم و خیرین و تبدیل این بنا به اردوگاه ملی دانشجویی را انجام دهد.
وی با تاکید بر موقعیت مکانی کاروانسرای مزینان و قرار گرفتن این بنا در مسیر جاده تاریخی ابریشم، افزود: قصد داریم پس از مرمت و احیا، این بنا، مجموعه ای فاخری برای کل دانشجویان کشور با رویکرد بوم گردی، نجوم و … شود.