رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام اینکه تسهیلات ویژه درقالب بورس به دانشجویان این دانشگاه داده می شود از اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان مستعد مقطع لیسانس در این دانشگاه خبر داد.

دکتر علی اصغر مولوی صبح امروز در همایش بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی در مورد جذب دانشجو و ارائه تسهیلات به دانشجویان به خبرنگاران گفت: بورس های تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری دو نوع است که دانشجویان مقطع لیسانس و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را در بر می گیرد.

وی افزود: اعطای بورس به دانشجویان مقطع لیسانس در قالب طرح “همیار دانشگاه حکیم سبزواری” و در راستای سوق دادن کمک های نیک اندیشان و دغدغه مندان ارتقای علم و پژوهش جهت بورسیه کردن دانشجویان مستعد انجام می پذیرد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در این طرح به دانشجویان مستعد مقطع لیسانس دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی مبلغ ۱میلیون تومان هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

دکتر مولوی با تاکید بر اینکه این طرح به بهبود ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه کمک شایانی خواهد کرد، گفت: اعطای این بورس ها شناور و تداوم اعطای این بورس منوط به عملکرد مناسب آموزشی دانشجو در طول مدت تحصیل است.

وی افزود: بورس دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز شامل اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه است.

دکتر مولوی ادامه داد: همچنین دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ ده بورس تحصیلی در مقطع دکتری از دانشگاه های فرانسه شده است که دانشجویان مستعد پس از بررسی سوابق تحصیلی و تایید صلاحیت آموزشی از سوی دانشکده ها و معاونت آموزشی انتخاب  و به فرانسه اعزام می شوند.

  گفتنی است صبح امروز پنجمین همایش بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی با حضور مسولین دانشگاه های شهرستان مشاورین، تحصیلی و داوطلبین ورود به دانشگاه ها دردانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.