رئیس دانشگاه حکیم سبزورای ششمین همایش ملی نکوداشت بزرگداشت پدر نثر فارسی، ابوالفضل بیهقی، پیشنهاد ثبت کتاب تاریخ بیهقی اثر سترک ابوالفضل بیهقی به عنوان میراث معنوی جهانی در سازمان یونسکو را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری دکتر جواد حدادنیا  با اشاره به  ارزش های تاریخی و ادبی کتاب تاریخ بیهقی، گفت: تاریخ بیهقی میراث گرانبها وماندگار ابوالفضل بیهقی است که دارای  ویژگی های منحصر به فردی  در زمینه ی ادبی، تاریخی و سیاسی و اجتماعی است و  با توجه به این ویژگی ها این اثر قابلیت ثبت به عنوان میراث معنوی جهانی در یونسکو را دارا می باشد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود:  ابوالفضل بیهقی در ایران مظلوم واقع شده و آنچنان که شایسته این مرد بزرگ است در جهت زنده کردن یاد و نام وی فعالیتی صورت نگرفته است.

وی بیهقی را تاریخ نویسی امین و ادیبی بزرگ برشمرد و تصریح کرد: بیهقی توانست  پیوندی عمیقی بین تاریخ و ادبیات پارسی ایجاد کند و این هنر بیهقی است.

دکتر حدادنیا راست گویی و صداقت در نوشتار را به عنوان ویژگی بارز نثر بیهقی دانست و یادآور شد: این ویژگی یعنی راست گویی و صداقت  از جمله خصایل اصیل مردم دیار بیهق است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بر ماست که ابعاد شخصیتی و ادبی این ادیب تاریخ نگار را به کمک برگزاری اینچنین همایش ها و مراسم هایی به همگان معرفی کنیم.

در ادامه این همایش، امیر الهامی عضوهیات علمی دانشگاه صداوسیما طی سخانی گفت: تاریخ بیهقی گنجینه غنی از واژگان زبان فارسی، آداب رسوم و فرهنگ عامه ایران است.
وی ادامه داد: بیهقی مورخ، فیلسوف، جامعه شناس و روانشاسی بود که به جامعه عصر خویش آگاهی بخشید که تاریخ وی، جریان‌های فکری و مذهبی ایران در قرون نخستین اسلامی است.
همچنین، محمود فیروزی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه عنوان کرد: تاریخ بیهقی برای خلق داستان‌های ادبی کودکان و نوجوانان قابلیت فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه برای ایجاد جامعه پویا باید کودکان را با زندگی اجتماعی آشنا کرد، اضافه کرد: درتاریخ بیهقی داستان‌های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان به‌چشم می‌خورد که باید بازنویسی شود.
فیروزی عنوان کرد: تاریخ بیهقی ۲۵ داستان دارد که  با بازسازی این داستان‌ها  منجر به خلق داستان‌هایی همچون شاهنامه و مثنوی مولوی می‌شود.
علی قربان پور، عضو هیات علمی  دانشگاه حکیم سبزواری نیز با اشاره به ساختارمند بودن متون بیهقی اظهار کرد: بیهقی در نوشتن تاریخ به یک رویداد و واقعه اشاره ندارد و همه وقایع را کنار هم می ‌آورد.
وی افزود: بیهقی از طریق نگارش تاریخ خود، قانونی از دل تاریخ برای همه زمان ها ساخت و اثرش آیینه‌ای برای آیندگان است تا از خوشی و ناخوشی روزگار عبرت بگیرند.
مسلم ذوالفقار خانی، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری نیز اظهار کرد: باید هنر نویسندگی بیهقی با تصویرسازی به عرصه تئاتر آورده شود تا خوانندگان درک بهتری از تاریخ بیهقی  دست یابند.