ابوالفضل بیهقی و میراث ماندگار او کتاب تاریخ بیهقی متعلق به تمام جهانیان است.
رئیس دانشگاه حکیم سبزورای گفت: ابوالفضل بیهقی و اثر ماندگار او یعنی کتاب تاریخ بیهقی تنها متعلق به ایرانیان نیست بلکه متعلق به تمام جهانیان است.
دکتر جواد حدادنیا در هفتمین همایش نکوداشت ابوالفضل بیهقی، افزود: بیهقی فراتر از یک ملت و کشور است و باید در جهت شناساندن او به جهانیان بکوشیم.
وی با اشاره به اینکه کلام، نثر و حقیقت گویی بیهقی در تاریخ نگاری بی نظیر است، ادامه داد: از همه متخصصان و اساتید و صاحب نظران امر می خواهیم تا کمک کنند تا با جمع آوری مستندات زمینه ثبت کتاب تاریخ بیهقی به عنوان میراث معنوی جهانی در یونسکو  فراهم شود.
 دکتر حدادنیا بیهقی را نه تنها مورخی بزرگ در تاریخ ایران بلکه ادیبی پارسی گو و شیوا سخن عنوان کرد و اظهار داشت: بر آنیم که به واسطه برگزاری سالانه همایش برای این بزرگ مرد دیار سربداران، چراغ دانش و فحوای کلام و نثر بیهقی همیشه روشن و تابناک باقی بماند.
وی در ادامه از زحمات چندین ساله شورای شهر و دانشکده ادبیات و زبان فارسی به جهت برگزاری منظم و هر ساله همایش بزرگ داشت بیهقی تقدیر و تشکر کرد.