رئیس دانشگاه: رشد و توسعه سبزوار، مهمترین هدف برگزاری کنگره سربداران است

ششمین جلسه کنگره بین المللی سربداران با حضور اعضای شورای سیاست گذاری این کنگره برگزار شد.

دکتر جواد حدادنیا در این با اشاره به افتتاح رسمی وب سایت این کنگره در دیماه گفت:

وب سایت کنگره بین المللی سربداران از روزهای شروع مکاتبات و جلسات داخلی، فعالیت رسانه ای خود را آغاز نموده است که می توان یکی از محسنات این وب سایت را ترجمه اخبار و اطلاعات به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی عنوان کرد که امیدواریم این وب سایت در ماه آینده با حضور دبیران کمیته ها و اعضای مرتبط با کنگره بطور رسمی رونمایی گردد.

وی همچنین به تدوین و تصویب برنامه ای رادیوئی با انعقاد قرارداد با صدا و سیمای خراسان رضوی اشاره کرد و گفت:

سیمای خراسان موظف شده است ویژه برنامه ای رادیوئی در روزهای یکشنبه از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح هر هفته از صدای خراسان پخش نماید.

دبیرکنگره بین المللی سربداران از تدوین دو جلد كتاب شامل اطلاعات کنگره در زمینه های علمی، هنری و پژوهشی خبر داد و گفت:

در این کتاب ها علاوه بر محتویات ظاهری کنگره که یک کنگره علمی‌ست به حقیقت اصلی آن یعنی استفاده از ماهیت برگزاری این کنگره در رشد و توسعه و نشان دادن ابعاد و وجوه گوناگون دیار سربداران در کنار این نهضت بزرگ سخن به میان آمده است.

دکتر حدادنیا ضمن اشاره به سیر مطالعاتی و تاریخی قیام سربداران در تدوین این کتاب گفت:

تنها برگزاری این کنگره مدنظر نیست چرا که قدر مسلم استفاده غیرظاهری از كنگره، مطرح شدن نام سبزوار به عنوان برند در سطح كشور است که این کار مستلزم يكسری پايه‌هاي علمي متقن می باشد که طی مطالعات اولیه در سیر تاریخی این قیام توسط دوتن از کارشناسان ارشد دانشگاه حکیم سبزواری در جهت مستندسازی این اخبار در خصوص هفتصدمین سال قیام سربداران فعالیت هایی صورت گرفته است.

وی همچنین از تعیین و تصویب مقدماتی ۱۲ کارگروه خبر داد و گفت:

این کارگروه ها در ذیل شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی سربداران فعالیت نموده که ریاست آنرا دکتر جنتی( وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) برعهده دارد ،

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیر کنگره و جمعی از صاحب نظران و مسئولین از جمله نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، فرماندار و دیگر صاحب نظران منطقه ای و کشوری از اعضای فعال این کنگره می باشند.