دانشگاه  حکیم سبزواری در میان ده دانشگاه برتر کشور در حوزه جذب دانشجوی بین الملل در سال ۱۴۰۰ قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس سازمان امور دانشجویان روز جمعه در دومین روز از اجلاس دوروزه روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به آمار جذب دانشجویان بین الملل توسط دانشگاه ها در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: دانشگاه هایی که در سال گذشته بیشترین جذب را در این حوزه داشته اند به ترتیب دانشگاه قم، فردوسی مشهد، ارومیه، اصفهان، مازندران، کردستان، تبریز، شهید چمران اهواز، حکیم سبزواری و یزد هستند.

دکتر داداش پور با اشاره به اینکه از این پذیرش ۹۹ درصد شهریه پرداز و یک درصد بورسیه هستند اعلام کرد: جذب دانشجوی بین المللی و افزایش سهم ایران از آموزش عالی بین المللی مورد تاکید وزیر علوم و از برنامه های مهم این وزارت است و سازمان امور دانشجویان برنامه هایی را در این راستا تدوین کرده است.