به منظور گسترش اطلاع رساني و انعکاس مهمترين اخبار علمي، آموزشی و عملکردي، راديو دانشگاه با نام “صدای حکیم” راه اندازي شد.

 مسئولین، کارکنان و اعضاء هيات علمي دانشگاه و دانشجويان مي توانند پيشنهادات خود را در راستاي غني سازي اين برنامه به رايانامه دانشگاه به نشانيhakim@hsu.ac.ir ارسال کنند.

به طور حتم، همکاري مخاطبان در ارائه سوژه هاي خبري، انتقاد و پيشنهادات موجب تقويت برنامه هاي راديو دانشگاه خواهد شد.

شما گرامیان می توانید نخستین برنامه رادیوی صدای حکیم را در لینک زیر بشنوید.

 

.