راهنمای ثبت رای الکترونیکی در نوزدهمین دوره شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان(کلیک کنید)

توصیه های لازم در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان(کلیک کنید)