ثبت نام دانشجویان نو ورود آغاز شد

🔸 اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی ۱۴۰۲( کلیک کنید) 

🔺لینک مستقیم ثبت نام اینترنتی

👇

https://pooya.hsu.ac.ir/educ/registration/index.php

مهلت ثبت نام اینترنتی(پایان روز یکشنبه ۲۳مهرماه)

تاریخ مراجعه حضوری و تحویل مدارک: صبح روز دوشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲

محل تحویل مدارک ثبت نامی: براساس رشته ی تحصیلی در ادارات آموزش دانشکده

🔺 راهنمای تصویری ثبت نام( جهت مشاهده کلیک کنید)

 

🔺اطلاعیه خوابگاه ویژه ورودی های جدید( کلیک کنید)

 

اطلاعیه اداره تغذیه ( کلیک کنید)

🔺شماره تماس اداره آموزش دانشکده ها

🔺شماره تلفن های ضروری:

کارشناسان پذیرش و ثبت نام: ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۸  و ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۵  و  ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۷

کارشناسان امور مالی: ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۹ و ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۷۲

کارشناس نظام وظیفه و  معافیت تحصیلی:

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۵