با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش خطر همه گیری این بیماری در بیش از یک سال گذشته در سرتاسر کشور و به منظور کاهش مراجعات حضوري دانشجويان،  تسهیل و تسریع ارایه خدمات آموزشی،  پاسخگویی به تمام انواع درخواست های آموزشی دانشجویان، پیگیری وضعیت درخواست های آموزشی از سوی دانشجو، حذف تماس های تلفنی، ارتباط سریع و بدون وقفه کارشناسان آموزشی در دانشگاه، گزارش گیری دقیق عملکرد کارشناسان آموزشی و مدیران گروه، کاهش هزینه ها و  در نهایت تکریم مطلوب تر ارباب رجوع، معاونت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری نسبت به تقویت و بهبود عملکرد سامانه ارایه خدمات آموزشی در بستر موجود اقدام نموده است.

این امر از طریق بهینه سازی عملکرد ساختاری سیستم، ایجاد برخی امکانات و قابلیت ها در فرایندها، طراحی فرایندهای جدید، ادغام فرایندها، حذف فرایندها، و در آینده ی نزدیک برخی تغییرات در قالب ظاهری فرم ها و فرایندها امکان پذیر شده است.

به منظور نیل به اهداف فوق الذکر شایسته است تا دانشجویان عزیز، کارشناسان محترم آموزشی، مدیران محترم گروه و روسای محترم دانشکده این فایل راهنما را دقیقا مطالعه نموده و دانشجویان عزیز بر اساس اطلاعات مندرج در فایل نسبت به ثبت درخواست و همکاران گرامی نسبت به پاسخگویی مستمر و روزانه درخواست های آموزشی دانشجویان اقدام نمایند.

 

جهت مشاهده فایل بر روی راهنماي_جديد_سامانه_خدمات_آموزشي کلیک کنید.