جهت مشاهده فایل راهنمای با سیستم آموزش های الکترونیکی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

راهنمای کار با سیستم آموزش های الکترونیک