راهیابی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به مرحله کشوری سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

بنا به اعلام عباس بابایی کارشناس مسئول امور قرآنی دانشگاه چهار تن از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به مرحله کشوری سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور راه یافتند.

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: علی شیخ جامی پشته ای، حسین حیدری و محمدرضا جاهدی نیا و خانم زینب ضیادوست دانشجویان دانشگاه  حکیم سبزواری به ترتیب در رشته  حفظ کل، حفظ پنج جز و حفظ موضوعی قران کریم و رشته قرائت ترتیل در بخش خواهران موفق به کسب امتیاز لازم و راهیابی به مرحله کشوری مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور شدند.

گفتنی است مرحله کشوری سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان شهریورماه سال جاری به میزبانی دانشگاه قم برگزار می شود.