مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزوارگفت: نخستین سرعتکاه مجازی هوشمند کشور توسط شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری در بجنورد راه اندازی شد.
به گزارش مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر رضا سهیلی فرد افزود: این سرعتکاه اکنون به صورت آزمایشی در محدوده پارک بابا امان شهرستان بجنورد نصب شده است تا نقاط قوت و ضعف آن، شناسایی شود.
گفتنی است این سرعتکاه مجازی که با انعکاس تصویر روی سطح جاده، وجود سرعتکاه فیزیکی را در چشم راننده مجسم می کند، سبب می شود تا راننده تصور کند که به سرعت کاه فیزیکی رسیده و مجبور به کاهش سرعت می شود.ایمنی تردد در محورها با وجود سرعت گاه های مجازی به نسبت سرعت گاه هایی که با سازه آسفالت در سطح جاده ایجاد می شوند، بیشتر است. همچنین از دیگر قابلیت های این سامانه این است که ابعاد این سرعت گاه ها متناسب با میزان سرعت خودروی عبوری، بزرگ و یا کوچک می شود.

ثبات کیفیت با گذشت زمان، چرخه عمر بیشتر و کمک به محیط زیست به واسطه عدم استفاده از مواد آسفالتی و رنگ های شیمیایی از مزایای این سرعتکاه هوشمند است و از معایب آن می توان به عدم کارایی آن در روز اشاره کرد.
لازم به یادآوری است شرکت اسپاد از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در زمینه ی  رباتیک ،اتوماسیون ،برق ،هوشمندسازی آغاز نموده و از چندین ماه پس از تاسسیس در مرکز رشد مستقر شد و در راستای معرفی شرکت و کسب اعتبارو نیز تامین هزینه های ساخت و اجرای ایده محوری  به سمت اجرای پروژه هایی که برای اولین بار در کشور اجرا گردیده روی آورد  از جمله  این پروژها پیاده سازی سامانه ی هوشمند عابرپیاده در محورهای سبزوار-بجنورد،مشهد-قوچان و پیاده سازی پروژه سرعت گیر مجازی در محورمشهد –بجنورد می باشد .