راه اندازی mailserver برای دانشجویان کارشناسی ارشد

با راه اندازیmail server جدید با عنوان sun به نشانی mail.sun.hsu.ac.ir ، دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند از این mail server استفاده نمایند. آدرس پست الکترونیک هر دانشجو : sun.hsu.ac.ir@شماره دانشجویی ، و نام کاربری و رمز عبور، همان نام و رمز domain (ورود به اینترنت) می باشد.