در نشست دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه به همراه دکتر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقيقات و فناوری، که در محل دفتر وزیر علوم برگزار شد بر لزوم تصویب ردیف اعتباری برای دانشگاه حکیم سبزواری در بودجه‌ سال ١۴٠٢ به منظور  زیرساخت های مرتبط با پردیس علم و فناوری این دانشگاه و تکمیل خوابگاه دختران تاکید و مقرر شد موارد فوق در زمره اولویت های وزارت علوم قرار گیرد.