مدیر همکاری های بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در رتبه بندی بین المللی دانشگاه های پایدار و سبز دنیا (“GreenMetric”) در سال ۲۰۲۱، دانشگاه حکیم سبزواری با تکرار رتبه سال گذشته خود، توانست رتبه ۱۲ در بین ۴۲ دانشگاه کشور برای خود تثبیت نماید و نیز رتبه ۴۰۵را در جمع حدود ۱۰۰۰ دانشگاه برتر در این زمینه از سراسر جهان کسب کند.

دکتر غلامعلی فرزی افزود: نظام رتبه بندی گرین متریک با هدف ارائه چشم انداز جامع از شرایط و سیاست های مرتبط با محیط زیست و تاثیر گذاری اموزش و پژوهش در توسعه در دانشگاه های کشورهای جهان راه اندازی شده است.

 مدیر همکاری های بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: شش شاخص کلیدی محیط زیست و زیرساخت، انرژی و تحقیقات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل، آموزش و پژوهش در این رتبه بندی جهت ارزیابی دانشگاه های دنیا مورد سنجش قرار می گیرد.

فهرست دانشگاه های برتر جهان در این رتبه بندی را می توانید در لینک http://greenmetric.ui.ac.id مشاهده فرمایید.