رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از جایگاه برتر این دانشگاه در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط موسسه بین المللی تایمز خبر داد و گفت: دانشگاه حکیم سبزواری در چهارمین سال متوالیِ حضور خود در رتبه بندی تایمز، در جمع (۱۲۰۰-۱۰۰۱) دانشگاه های برتر جهان و جلوتر از برخی دانشگاه های تراز اول کشور قرار گرفته است.

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی افزود: با اشاره به افزایش موسسه‌های ایرانی در ویرایش ۲۰۲۴ به ۷۳ دانشگاه در این نظام رتبه بندی، اظهار داشت: با توجه به افزایش موسسه های ایرانی این رتبه بندی، دانشگاه حکیم سبزواری توانست در رتبه (۱۲۰۰-۱۰۰۱) دانشگاه های برتر جهان و بالاتر از دانشگاه های اصفهان، لرستان، یزد، سمنان و …  قرار دارد .

وی ادامه داد: رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها است که اولین بار در سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیو اس تحت عنوان رتبه¬بندی “تایمز – کیو‌اس” و از سال ۲۰۱۰ به بعد با همکاری موسسه تامسون رویترز منتشر شد.

گفتنی است شاخص های عملکردی مورد سنجش در این رتبه بندی در ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت قرار دارد.