ارتقای علمی یک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به مقام استادتمامی و هشت عضو هیات علمی دانشگاه به مقام دانشیاری
🔺به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه صبح و عصر امروز هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری از مجموع ١٢ پرونده متقاضی ارتقاء که در کمیته های منتخب و کمیسیون های تخصصی به تصویب رسیده بود، یکنفر از اعضاء هیات علمی موفق به کسب مقام استادتمامی(پروفسوری) و هشت نفر دیگر به مقام دانشیاری ارتقاء پیدا نمودند.
براین اساس دکتر جواد حدادنیا به مقام استاد تمامی(پروفسوری) و اساتید محترم دانشگاه آقایان: عباس زاده،میرزایی نیا،معین فرد ،شاره، باعقیده،حسین زاده،بقایری وفلاح به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
🔺روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی برای این همکاران گرامی آرزوی موفقیت و به روزی دارد.