در قالب اردوی راهیان پیشرفت جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه و شرکت های فناور مرکز رشد از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) و آزمایشگاه های دانشکده صنعت هواپیمایی کشوربازدید کردند.

به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه جمعی از اساتید، دانشجویان و شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور  در تهران بازدید کردند.

در بازدید از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(مکو ) ، ابتدا در جلسه با مدیران این شرکت،  توانمندی ها و ظرفیت های دانشگاه حکیم سبزواری  معرفی شد و به تعامل هر چه بیشتر برای همکاری های صنعتی و پروژه های اینترشیب تحصیلات تکمیلی تاکید شد. مدیران شرکت مکو نیز ابتدا حوزه کاری و محصولات این شرکت را معرفی کردند و خاطر نشان کردند با توجه به ظرفیت های خوب دانشگاه حکیم سبزواری همکاری های پژوهشی بیشتری با این دانشگاه داشته باشند. سپس اساتید و دانشجویان به بازدید از خطوط مختلف تولید این شرکت پرداختند و از نزدیک با پیشرفت ها و چالش های صنعت خودرو های الکتریکی آشنا شدند. همچنین طی گفتگو با مدیران تولید هر بخش برای بهتر شدن شرایط راهکار هایی ارائه دادند.

در ادامه و در بازدید از دانشکده صنعت هواپیمایی کشور اساتید و دانشجویان از امکانات و آزمایشگاه های این دانشکده بازدید کردند و آقای دکتر گل نژاد عضو هیات علمی این دانشکده به طور کامل  انواع شبیه ساز ها و موتورهای جت این آزمایشگاه ها را شرح دادند.