رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه نشریات در شکوفایی استعدادهای دانشجویان موثر است، گفت: نشریات این دانشگاه نسبت به سال ۹۲ بیش از ۷ برابر رشد داشته است.

دکتر جواد حدادنیا در گفتگو با روابط عمومی با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال ۹۲ نشریات دانشجویی هفت عدد  بود که هم اکنون  به ۵۱ نشریه افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود: کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویی دانشگاه نیز از هشت کرسی در سال ۹۲ به ۱۸ جلسه در سال ۹۶ رسیده است.

دکتر حدادنیا عنوان کرد: این دانشگاه ۲۰۰ هزار دلار قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌های اروپایی از جمله لیون، پاریس ۱۳ فرانسه، تورین ایتالیا و شرکت‌های اروپایی منعقد کرده است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های پیشرو کشور در زمینه جذب اعضای هیات علمی بوده است، یادآور شد: دانشگاه حکیم سبزواری بیشترین جذب سرانه هیئت علمی در بین مجموعه دانشگاه های کشور دارد به صورتی که در چهار سال اخیر ۷۳ نفر عضو هیات علمی در این دانشگاه جذب شده اند.

ایسنا