رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های آسیایی ۲۰۲۳، دانشگاه حکیم سبزواری با رشد ۱۰۰ پله ای در جمع (۳۵۰-۳۰۱) دانشگاه  برتر آسیا در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت.

 دکتر محمد علی زنگنه اسدی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال ۲۰۲۳ حضور دارند  که دانشگاه حکیم سبزواری در بین این دانشگاه ها در رتبه ۳۵ قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین براساس جدول رتبه بندی بین المللی تایمز در کشور های آسیایی، شاهد رشد ۱۰۰ پله ای دانشگاه حکیم سبزواری از رتبه (۵۰۰-۴۰۱) در سال ۲۰۲۲ به رتبه (۳۵۰-۳۰۱) در سال ۲۰۲۳ هستیم.

گفتنی است پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح بین المللی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد.

روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی تایمز است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (%۲۵)،  پژوهش (۳۰%) استنادات (۳۰%)، درآمد صنعتی (۷/۵%) و وجهه بین المللی (۷/۵%) استفاده کرده است.

تایمز۲۰۲۳