معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: سه هزارو  ۵۷۶ دواطلب آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ در ۸۹ کد رشته آزمونی در حوزه امتحانی سبزوار به رقابت می پردازند.

آقای مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: این آزمون  در سه نیم روز صبح روزهای ۱۷،۱۶ و ۱۸ مردادماه در حوزه امتحانی سبزوار (دانشگاه حکیم سبزورای) برگزار می شود.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به برگزاری موفق آزمون دکتری با رعایت کامل دستورالعمل فاصله گذاری‌ها و پروتکل های بهداشتی در دانشگاه حکیم سبزواری از آمادگی کامل دانشگاه برای برگزاری آزمون ارشد و سراسری  خبر داد.

وی یادآور شد: با تلاش بی وقفه ستاد برگزاری آزمون ها در دانشگاه حکیم سبزواری،  پرتکل های بهداشتی در آزمون ارشد با تاکید و دقت بیشتری به منظور مراقبت از سلامت داوطلبین و عوامل اجرایی آزمون، اجرا خواهد شد.