🔹رقابت چهار هزارو ۸۵۰داوطلب سبزواری در کنکور سراسری ۹۵/دانشگاه حکیم سبزواری حوزه مرکزی شهرستان سبزوار
آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها، همزمان با سراسر کشور روزهای پنجشنبه ۲۴ و جمعه ۲۵ تیرماه در دو نوبت صبح و عصر در شهرستان سبزوار حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  در آزمون  امسال ۴۸۵۰ داوطلب سبزواری  شرکت دارند که در پنج گروه آموزشی،علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی،علوم انسانی،هنر و زبان های خارجی در روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه و در دو نوبت صبح و عصر به رقابت با یکدیگر می پردازند این در حالی است که بر اساس آمار بیشترین داوطلب  آزمون ۹۵ شهرستان سبزوار را داوطلبان گروه آموزشی علوم تجربی با ۲۵۲۵ داوطلب به خود اختصاص داده اند.گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری برای سومین سال پیاپی همطراز با حوزه های امتحانی مراکز استان در آزمونهای سازمان سنجش در نظر گرفته شده است و به عنوان حوزه مرکزی سبزوار کنترل برگزاری کنکور سراسری امسال را در حوزه های شهرستان های کاشمر،بردسکن، جوین و جغتای نیز بر عهده دارد.