پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور همزمان با سراسر کشور با حضور۲۷۳۷ داوطلب صبح دیروز (۱۵ تیرماه) در حوزه آزمونی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه در گفتگو روابط عمومی گفت: از این تعداد داوطلب ۱۵۴۲ نفر زن و ۱۱۹۵ داوطلب مرد بودند که در بیش از صد کد رشته شغلی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی یادآور شد: حوزه آزمونی کاشمر و بردسکن نیز زیر نظر حوزه آزمونی دانشگاه حکیم سبزواری فرایند آزمون خود را برگزار کردند.