مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دو هزارو  ۴۲۲دواطلب آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ در ۷۵کد رشته آزمونی در حوزه امتحانی سبزوار به رقابت می پردازند.

مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: آزمون کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۲ عصر روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفند و دو نوبت صبح و عصر روز جمعه ۱۲ اسفندماه در حوزه امتحانی سبزوار (دانشگاه حکیم سبزورای) برگزار خواهد شد.