روابط عمومی دانشگاه برگزار می کند:
دومین جشنواره عکاسی دانشجویی
پاییز هزار رنگ دانشگاه
(موضوع: طبیعت پاییزی دانشگاه حکیم سبزواری)
شرایط جشنواره
۱- عکس های ارسالی باید از طبیعت پاییزی دانشگاه حکیم سبزواری باشد
۲- هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۵ عکس ارسال نماید
۳- استفاده از دوربین های عکاسی و تلفن همراه مورد پذیرش است
۴- هرگونه ویرایش که جنبه اسنادی عکس را از بین ببرد، منجر به حذف عکس خواهد شد
۵- ارسال عکس و شرکت در مسابقه، به منزله‌ی‌ اعلام مالکیت معنوی اثر است و برگزارکننده
.هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص عدم رعایت مالکیت معنوی عکس‌ها ندارد
۶- حجم عکس های ارسالی باید حداقل ۱ مگابایت باشد
۷- ارسال آثار به‌معنای پذیرش تمامی مقررات این مسابقه از طرف شرکت کنندگان می باشد
جوایـز
نفر اول: هشت میلیون ریال
نفر دوم: شش میلیون ریال
نفر سوم: چهار میلیون ریال

مهلت ارسال آثار
۳۰ آذر ۱۴۰۱

اعلام اسامی برندگان
دی ماه ۱۴۰۱

ارسال آثار به همراه نام و نام خانوادگی
شماره تماس و شماره دانشجویی از طریق

Email: hakim@hsu.ac.ir
Eita: @HakimSabzevariiUniversity