روز بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری،

دانشگاه حکیم سبزواری عضو دبیرخانه همکاری های علمی_فرهنگی ایران و پاکستان شد.

با حضور رییس کمسیون آموزش عالی پاکستان، تفاهم نامه تعاملات علمی_فرهنگی بین دانشگاه حکیم سبزواری و چهار دانشگاه برتر پاکستان از جمله قائد اعظم، علامه اقبال، پنجاب و علوم تربیت پاکستان امضا شد.

همچنین در این نشست دبیرخانه همکاری دانشگاه های ایران و پاکستان با مشارکت دانشگاه حکیم سبزواری در دانشگاه ادیان و مذاهب تشکیل گردید.

این دبیرخانه متشکل از دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه همدان، دانشگاه قم، دانشگاه سیستان و بلوچستان و با هدف همکاری های مشترک دانشگاه های ایران و پاکستان در حوزه های علمی و فرهنگی ایجاد شد.