تمبر یادبود کنگره هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران در مراسم افتتاحیه این کنگره با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مسئولان کشوری رونمایی شد.

دکتر جواد حدادنیا در حاشیه این رونمایی گفت: مراحل آماده سازی این تمبر در مکاتبه با سازمان پست و تلگراف از ما ه ها پیش دنبال شده است و با رایزنی های بسیاری که از سوی ستاد اجرایی کنگره صورت گرفت توانستیم آیین رونمایی از این تمبر نفیس را همزمان با افتتاحیه کنگره سربداران داشته باشیم.


دبیر کنگره افزود: قرار است این تمبر در موزه تمبر کشور به نمایش در آید همچنین تمبر سربداران در تیراژ کشوری نیز منتشر گردد.

گفتنی است طراحی این تمبر توسط خانم نجمه بهنامی فر طراح پوستر کنگره سربداران صورت گرفته است.