رنگ نانو عایق حرارتی، دستاورد نمونه مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری توسط دکتر ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری رییس‌ جمهوری امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار کشور رونمایی شد.

 رنگ عایق حرارتی با اسم تجاری نانولوکس برای نخستین بار در کشور توسط دانشجویان رشته شیمی دانشگاه حکیم سبزواری در شرکت نانوپژوهان حکیم (به مدیرعاملی مهندس محمد مهماندوست) مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری تولید شد.

 این طرح  که به عنوان پنجمین طرح در جمع ۱۵ دستاورد برتر درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار انتخاب شده بود صبح امروز توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر دفاع رونمایی شد.