جشنواره و نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش در مشهد افتتاح شد، در این نمایشگاه از  طرح فناور دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مسولین استان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه با حضور خانم موسوی کاخکی معاون مدیریت و منابع استاندار خراسان رضوی و مسولین استانی و دانشگاهی،  طرح”پلیمرهای صنعتی منعقد کننده(فلوکولانت)” محصولات فناور پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری رونمایی شد.

 جشنواره و نمایشگاه هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری از  ۲۱ الی ۲۳ آذرماه در نمایشگاه بین المللی مشهد دائر است.